Werkgeversstichting de Noaber

Brancheoverschrijdend actief in personeelszaken met advies, ondersteuning en dienstverlening. Laat fluctuaties in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor u opvangen door o.a. bemiddeling in het uitwisselen van personeel binnen de regio De Noaber biedt u op dit terrein een groot aantal diensten en mogelijkheden. Daarnaast is de Noaber uw Poortwachtercentrum van de regio. Het secretariaat en de coördinatie zijn bij Dion B.V. ondergebracht.

Doelstelling volgens de statuten: door middel van samenwerking van donatuers en coördinatie van activiteiten, omstandigheden creëren en instandhouden waaronder werknemers (van de donateurs) zolang mogelijk gezond, gemotiveerd, flexibel, mobiel en met toegevoegde waarde kunnenwerken, waarbij zo doelmatig wordt omgegaan met de kosten voor de werkgevers; voorts al hetgeen met het hiervoor in dit artikel bepaalde verband houdt of daartoe bevoordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Poortwachtercentrum de Noaber

Het Poortwachtercentrum de Noaber bemiddelt uw medewerker die:

  • vanwege ziekte uitvalt of dreigt uit te vallen
  • om andere reden, in individuele gevallen willen en/of moeten herplaatst worden

Klik hiernaast op diensten voor meer informatie over de diensten, kosten en aanmelding.